Rozeznanie rynkowe na działania informacyjne oraz promocyjne

Rozeznanie rynkowe na działania informacyjne oraz promocyjne

Rozeznanie rynkowe na działania informacyjne oraz promocyjne na potrzeby realizacji projektu „System Autonomicznej Inspekcji Łopat Turbin Wiatrowych (AIS-B)”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 27.09.2021 roku o numerze POPW.01.01.02-18-0014/21-00 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe:
SmartDrones Sp. z o.o., 20-346 Lublin, ul. Długa 5 pok. 112a

II. Miejsce i termin składania rozeznania:
Prosimy o przesłanie ofert na adres mailowy office@smartdrones.ai do dnia 18.05.2023.
W tytule wiadomości e-mail podając: „Cennik na zakup usług informacyjnych oraz promocyjnych”

III. Przedmiot rozeznania rynkowego:
Prowadzenie działań informacyjnych oraz promocyjnych dla spółki SmartDrones.

Spółka SmartDrones realizuje projekt pod nazwą „System Autonomicznej Inspekcji Łopat Turbin Wiatrowych (AIS-B)”. W wyniku realizacji projektu powstanie urządzenie instalowane
na dronie, umożliwiające przeprowadzanie w pełni zautomatyzowanej inspekcji łopat turbin
wiatrowych.

Oferta kierowana jest do Segment nr 1 – firmy serwisujące wiatraki oraz Segment nr 2 – właściciele i producenci turbin wiatrowych.

Działania promocyjne w postaci publikacji artykułów sponsorowanych oraz reklama w Internecie, będą kierowane do grup społecznościowych skupionych wokół tematyki OZE i farm wiatrowych.

To top
Skip to content