Informacje o dofinansowaniu

SmartDrones Sp. z o.o. realizuje w projekt pod tytułem: „System Autonomicznej Inspekcji Łopat Turbin Wiatrowych (AIS-B)” o numerze umowy o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-18-0014/21-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

 

Celem projektu jest przygotowanie urządzenia instalowanego na dronie, umożliwiającego  przeprowadzanie w pełni zautomatyzowanej inspekcji łopat turbin wiatrowych o funkcjonalnościach:
– akwizycji zdjęć powierzchni łopat turbiny wiatrowej, dzięki której Klient otrzymuje zdjęcia całej powierzchni łopat turbiny wiatrowej wraz z ich lokalizacją,
– detekcji (analizy) w czasie rzeczywistym uszkodzeń powierzchni łopat turbiny wiatrowej zakończonej raportem stanu technicznego powierzchni łopat turbiny wiatrowej bezpośrednio wysyłanym do klienta.

 

Oferta kierowana jest do firmy serwisujących wiatraki oraz właścicieli i producentów turbin wiatrowych.

 

Planowane efekty:

Zadanie nr 1: Wytworzenie prototypu funkcjonalnego systemu AIS-B.

Zadanie nr 2: Realizacja testów i poprawek do prototypu funkcjonalnego AIS-B. Rozpoczęcie testowych sprzedaży.

Zadanie nr 3: Wdrożenie rynkowe systemu oraz sprzedaż komercyjna.

 

Nazwa Beneficjenta:

SmartDrones Sp. z o.o.

Gospodarcza 26

20-213 Lublin

 

Dofinansowanie projektu z UE: 999 940 zł

Ogólna wartość projektu: 1 313 664 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 176 400 zł

To top
Skip to content