System automatycznej inspekcji łopat turbin wiatrowych AIS-B

Wykonuj inspekcje jednym kliknięciem!

Dzięki zaawansowanej technologii naszego systemu, w pełni automatyzujemy proces przeprowadzania inspekcji, zapewniamy precyzyjne i efektywne badanie stanu technicznego łopat, gwarantując niezawodność w produkcji energii wiatrowej.

Automatyczny oblot turbiny

Rola technika skupia się jedynie na uruchomieniu mobilnej aplikacji drona aisDrone, wprowadzeniu podstawowych danych i uruchomienie misji. Wtedy dron, samodzielnie startuje, wykonuje oblot turbiny dokonując akwizycji zdjęć, które w czasie rzeczywistym podlegają analizie celem wyszukania defektów ich powierzchni, następnie dron bezpiecznie ląduje i wysyła wyniki na serwer.

Identyfikacja uszkodzeń w czasie rzeczywistym

Komputer pokładowy drona aisPilot wyposażony jest w wysokoobliczeniową jednostkę do przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym. Po przechwyceniu zdjęcia – komputer pokładowy automatycznie analizuje powierzchnię łopaty celem wykrycia usterki i określenia jej kategorii i istotności. Po odbytej misji, opisane przez drona zdjęcia przesyłane są bezpośrednio do chmury obliczeniowej, gdzie generowany jest raport o stanie technicznym badanych łopat. skategoryzowanych przez sztuczną inteligencje defektów i

Automatycznie generowany raport

Na bazie przeanalizowanych przez drona danych, przesłanych na serwer, automatycznie generowany jest raport o stanie technicznych łopat, który trafia na konto Klienta w aplikacji aisBlade. Tam Klient ma możliwość sprawdzenia raportu, dokonania ewentualnych korekt i zatwierdza go.

Zarządzanie inspekcjami

Klient otrzymuje dostęp do systemu SmartDrones poprzez aplikację aisBlade, dzięki której ma możliwość uruchamiać inspekcję, odbierać i zatwierdzać raporty, przeglądać zarchiwizowane dane, zarządzać procesem planowania i wykonania inspekcji.

Wybierz wariant współpracy

Zamówienie systemu AIS-B

Odkryj przyszłość przeprowadzania inspekcji turbin wiatrowych poprzez opcję zakupu drona z dostępem do systemu. Stań się samodzielnym operatorem drona, z pełną kontrolą nad inspekcjami i dostępem do najnowszej technologii.

Zlecenie inspekcji SmartDrones

Nasz doświadczony zespół specjalistów i zaawansowany sprzęt gwarantują dokładne badania i pełną transparentność wyników. Oszczędź czas i zasoby, pozwalając nam zadbać o stan techniczny Twoich turbin wiatrowych.

Sprawdź jak to działa

AIS-B

System do automatycznych inspekcji łopat turbin wiatrowych

Automatyzacja inspekcji

Pilot przy pomocy aplikacji aisDrone uruchamia misję  – dron samodzielnie przeprowadzająca lot, akwizycję danych i analizę defektów, minimalizując czynnik ludzki, dzięki czemu inspekcja staje się bezobsługowa.

Digitalizacja procesu

Pełna digitalizacja procesu inspekcji dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmy analizy obrazów w czasie rzeczywistym i automatycznego generowania raportów, dostępnych poprzez chmurę obliczeniową.

Archiwizacja raportów

Efektywna archiwizacja raportów w dedykowanej aplikacji aisBlade, zapewniając łatwy dostęp do historycznych danych i wyników przeprowadzonych inspekcji.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Wysoki poziom bezpieczeństwa inspekcji, eliminując potrzebę pracy techników na wysokościach i minimalizując ryzyko wypadków, dzięki zautomatyzowanemu i precyzyjnemu procesowi inspekcji.

Skrócony czas inspekcji

Automatyzacja misji inspekcji i zaawansowana analiza obrazu zakończona automatycznym raportem znacząco skracają czas potrzebny na kompleksową inspekcję łopat turbin wiatrowych – cała operacja wymaga jedynie 30 minut.

Zmniejszenie wymaganych kwalifikacji techników

Dzięki automatyzacji misji oblotu łopat turbiny wiatrowej – w tym akwizycji zdjęć powierzchni łopat – obsługa systemu staje się znacząco uproszczona zwiększając dostępność – każdy posiadający uprawnienia NSTS-02 VLOS <25 kg poradzi sobie z obsługą całego systemu.

Co dodatkowo zyskasz jako właściciel lub operator farm wiatrowych

Sprawdź co zyskasz:

Zmniejszenie kosztów inspekcji

Zwiększenie przychodów

Powtarzalność inspekcji

Zmniejszenie kosztów inspekcji

Redukcja około 50% kosztów inspekcji dzięki automatyzacji – zmniejszając potrzebę pracy ludzkiej i czasu spędzonego na analizie na rzecz raportowania, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i dokładności procesu.

Zwiększenie przychodów

Zwiększone przychody z produkcji energii jako efekt krótszych przestojów turbin wiatrowych w czasie przeprowadzania inspekcji.

Powtarzalność inspekcji

Każda misja inspekcji jest w identyczny sposób realizowana przez drona co w efekcie ułatwia predykcję uszkodzeń powierzchni łopat w kolejnych iteracjach inspekcji.

Co dodatkowo zyskasz jako firma serwisująca farmy wiatrowe

Sprawdź co zyskasz:

Wyższa marża

Większa podaż usług

Łatwość planowania

Wyższa marża

Dzięki redukcji około 50% kosztów inspekcji przez zmniejszenie czynnika ludzkiego, w tym czasu spędzonego na rzecz przygotowywania raportów istnieje możliwość zwiększenia marży z realizowanych zleceń.

Większa podaż usług

Znaczące zwiększenie oferty usługowej, zapewniając szybszą, dokładniejszą i bardziej efektywną inspekcję turbin, co pozwala na obsługę większej liczby klientów i rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Łatwość planowania

Zaplanowanie prac staje się łatwiejsze dzięki aplikacji aisBlade oraz wiarygodnemu,  powtarzalnemu procesowi jego realizacji.

Dedykowana aplikacja do zarządzania inspekcjami

Po zakończeniu misji inspekcji chmura obliczeniowa automatycznie generuje raport dotyczący stanu technicznego zbadanej turbiny wiatrowej i udostępnia Klientowi w dedykowanej aplikacji do zarządzania inspekcjami – aisBlade.

Wszystko w jednej aplikacji!

Raportowanie stanu technicznego badanych łopat turbin wiatrowych

Archiwizacja zdjęcia powierzchni łopat zbadanych turbin

Planowanie misji inspekcji

Agregacja wyników i wizualizacja istotnych parametrów

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest aplikacja aisDrone?

Dedykowana aplikacja mobilna uruchamiana w aparaturze sterującej drona jako interfejs pilot-dron celem włączenia misji automatycznej inspekcji i monitorowania stanu drona z otrzymywanych danych telemetrycznych w czasie wykonywanej misji.

Czy pilot drona może wykonać inspekcję manualnie?

Pilot drona nie ma możliwości uruchomić misję w trybie manualnym. Sterowanie dronem w trybie manualnym lub półautomatycznym jest dostępne, gdy aplikacja aisDrone poprosi o to pilota – może się to wydarzyć jedynie w czasie realizacji automatycznej misji, gdy dron wykryje awarię systemu – wtedy aplikacja przełączy się w tryb manualny lub półautomatyczny i zażąda od pilota bezpiecznego powrotu do miejsca startu.

Czym jest aplikacja aisBlade?

Dedykowana aplikacja webowa, w której użytkownik planuje inspekcje, przegląda i zatwierdza raporty, przegląda dane historyczne oraz ma wgląd w statystyki istotnych parametrów zrealizowanych inspekcji.

Jakie uprawnienia musi posiadać technik przeprowadzający automatyczną inspekcję?

Technik musi mieć uprawnienia NSTS-02 VLOS <25 kg do wykonywania misji inspekcji systemem SmartDrones.

Darmowa konsultacja

    Czym jesteś zainteresowany?

    To top
    Skip to content