Najczęściej zadawane pytania

Czym jest aplikacja aisDrone?

Dedykowana aplikacja mobilna uruchamiana w aparaturze sterującej drona jako interfejs pilot-dron celem włączenia misji automatycznej inspekcji i monitorowania stanu drona z otrzymywanych danych telemetrycznych w czasie wykonywanej misji.

Czy pilot drona może wykonać inspekcję manualnie?

Pilot drona nie ma możliwości uruchomić misję w trybie manualnym. Sterowanie dronem w trybie manualnym lub półautomatycznym jest dostępne, gdy aplikacja aisDrone poprosi o to pilota – może się to wydarzyć jedynie w czasie realizacji automatycznej misji, gdy dron wykryje awarię systemu – wtedy aplikacja przełączy się w tryb manualny lub półautomatyczny i zażąda od pilota bezpiecznego powrotu do miejsca startu.

Czym jest aplikacja aisBlade?

Dedykowana aplikacja webowa, w której użytkownik planuje inspekcje, przegląda i zatwierdza raporty, przegląda dane historyczne oraz ma wgląd w statystyki istotnych parametrów zrealizowanych inspekcji.

Jakie uprawnienia musi posiadać technik przeprowadzający automatyczną inspekcję?

Technik musi mieć uprawnienia NSTS-02 VLOS <25 kg do wykonywania misji inspekcji systemem SmartDrones.

To top
Skip to content